MěsícDatumPopis událostiID
LEDEN 10.1. Na žádost ZZS - AED, Bernartice 1
  12.1. Dopravní nehoda, BABÍ 2
  15.1. Na žádost ZZS - AED, Lampertice 3
  19.1. Dopravní nehoda, autobus, Prkenný Důl 4
  25.1. Dopravní nehoda, Stachelberg  5
  27.1. Na žádost ZZS - transport pacienta, Žacléř  6
ÚNOR 2.2. Požár, odvětrání, Žacléř  7
  4.2. Dopravní nehoda, Prkenný Důl  8
  8.2. Dopravní nehoda, Babí  9
  9.2. Požár čtyřkolky, Prkenný Důl 10
  10.2. Na žádost ZZS - AED, Lampertice 11
  12.2. Dopravní nehoda, Lampertice 12
  12.2. Na žádost ZZS - AED, Bernartice 13
  15.2. Požár, komín, Prkenný Důl  14
  26.2. Technická pomoc, únik nebezpečných látek, Bobr  15
 BŘEZEN 6.3. Na žádost ZZS - transport pacienta 16
  9.3. Na žádost ZZS - transport pacienta 17
  11.3. Dopravní nehoda, Prkenný Důl  18
  12.3. Dopravní nehoda, Zlatá Olešnice 19
  13.3. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 20
  18.3. Požár, komín Žacléř 21
  21.3. Technická pomoc, vyproštění vozidla 22
  27.3. Technická pomoc, strom přes cestu 23
  30.3. Na žádost ZZS - transport pacienta 24
DUBEN 21.4. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 25
KVĚTEN 2.5. Požár, TOI TOI Žacléř 26
  4.5. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 27
  6.5. Technická pomoc, odstranění stromu, Žacléř 28
  13.5. Na žádost ZZS - AED, Žacléř 29
  14.5. Požár nízké budovy, Lampertice 30
  16.5. Dopravní nehoda, Babí 31
  21.5. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor 32
  22.5. Technická pomoc, odstranění stromu, Prkenný Důl 33
ČERVEN 18.6. Na žádost ZZS - AED, Bernartice 34
  22.6.  Dopravní nehoda, úklid vozovky, Babí 35
  24.6. Technická pomoc, odstranění stromu, Ozón 36
  24.6. Dopravní nehoda, vyproštění osob, Královec 37
ČERVENEC 23.7. Požár nízké budovy, Žacléř  38
SRPEN 6.8. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu, Žacléř 39
  13.8. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu, Žacléř 40
  23.8. Technická pomoc, čerpání vody Lampertice 41
  26.8. Dopravní nehoda, uvolnění a odtažení Babí 42
 ZÁŘÍ 16.9. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu, Žacléř 43
  17.9. Únik nebezpečných látek, Prkenný Důl 44
  24.9. Dopravní nehoda se zraněním, Lampertice  45 
ŘÍJEN 5.10. Požár, lesní porost Bernartice - Mravenečník 46
  6.10. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 47
  8.10. Na žádost ZZS - AED, Bobr 48
  9.10. Technická pomoc, tekoucí voda z bytu, Žacléř 49
  21.10. Technická pomoc, předlékařská pomoc 50
  29.10. Technická pomoc, transport pacienta 51
LISTOPAD 4.11. Dopravní nehoda se zraněním, Křenov 52
  8.11. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 53
  23.11. Záchrana osob, uzavřené prostory, Žacléř 54
  26.11. Záchrana osob, uzavřené prostory, Na pilíři 55
  30.11. Požár nízké budovy, garáž, Královec 56
PROSINEC 1.12. Technická pomoc, odstranění stromu, Prkenný Důl 57
  3.12. Záchrana osob, vnikání do zavřených prostor, Žacléř 58
  14.12. Záchrana osob, vnikání do zavřených prostor, Žacléř 59
  26.12. Dopravní nehoda se zraněním, Žacléř 60