MěsícDatum Popis událostiID
LEDEN 6.1. Technická pomoc (Odstranění spadlého stromu - Prkenný Důl) 1
  6.1. Technická pomoc (Odstranění spadlého stromu - Prkenný Důl) 2
  7.1. Technická pomoc (Odstranění spadlého stromu - Komunikace Žacléř - Trutnov) 3
  9.1. Technická pomoc (Odstranění spadlého stromu - Prkenný Důl) 4
  19.1. Technická pomoc (Otevírání bytu - Žacléř) 5
ÚNOR 1.2. Požár budovy (Prkenný Důl) 6
  22.2. Technická pomoc (Žacléř) 7
  25.2. Čerpání vody (Bobr) 8
  25.2. Čerpání vody (Bobr) 9
BŘEZEN 14.3. Dopravní nehoda (Žacléř) 10
  21.3. Otevírání bytu (Žacléř) 11
  29.3. Technická pomoc (Spadlý strom - Prkenný Důl) 12
DUBEN 7.4. Technická pomoc (Spadlý strom - Žacléř) 13
  9.4. Technická pomoc (Otevření bytových prostor - Žacléř) 14
  13.4. Technická pomoc (Únik neb. kapalin - Žacléř) 15
  15.4. Dopravní nehoda - Bernartice 16
  29.4. Požár trávy - Královec 17
  29.4. Požár lesa - Libeč 18
KVĚTEN 23.5. Technická pomoc - (Odstranění spadlého stromu - Žacléř) 19
  25.5. Technická pomoc - (Odstranění spadlého stromu - Žacléř) 20
ČERVENEC 1.7. Požár budovy - Bernartice 21
  2.7. Požár budovy - Bernartice 22
  5.7. Odstranění spadlého stromu - Žacléř 23
  5.7. Požár budovy - Žacléř 24
  6.7. Odstranění spadlého stromu - Lampertice 25
  7.7. Čerpání vody - Žacléř 26
  9.7. Technická pomoc (Vosí hnízdo) - Žacléř  27
  11.7. Dopravní nehoda - Žacléř-Babí 28
  15.7. Odstranění spadlého stromu - Prkenný Důl 29
  17.7. Dopravní nehoda - Žacléř 30
  23.7. Technická pomoc - Žacléř 31
SRPEN 3.8. Požár budovy - Žacléř 32
  5.8. Odchyt nebezpečné zvěře - Žacléř 33
  20.8. Technická pomoc - Žacléř 34
  25.8. Požár automobilu - Zlatá Olešnice 35
 ZÁŘÍ 24.9. Planý poplach 36
  26.9. Technická pomoc - Žacléř 37
  27.9. Požár dopravní prostředky - Lampertice 38
ŘÍJEN 4.10. Odstranění spadlého stromu - Žacléř 39
  27.10. Odstranění spadlého stromu - Žacléř 40
LISTOPAD 14.11. Únik ropných produktů - Prkený Důl 41
  19.11. Technická pomoc - Žacléř 42
  30.11. Požár nízké budovy - Žacléř 43