V městě Žacléř, tak jako v jiných městech či osadách v minulosti docházelo k požárům, které obyvatelstvo vzhledem ke svým specifickým podmínkám a vybavení nedokázalo úspěšně hasit. A proto v Žacléři roku 1871 byl zřízen Sbor dobrovolných hasičů. V roce 1887 byla jednotka vybavena zbrusu novou hasičskou stříkačkou firmy Kenreuchter z Hernals u Vídně za 1370 zlatých. V roce 1913 sbor počítal s 53 vybavenými muži. Jako zdroj vody byla používána městská kašna a Lowitův rybník. Ten byl roku 1921 zasypán.

historická fotka

V roce 1931 se 4. a 5. července konal slavnostní průvod a veselice na počest 60. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. 19. července 1931 dostali hasiči první motorovou stříkačku. Během válečných let hasičský sbor stagnoval. Po odsunu německého obyvatelstva bylo zapotřebí doplnit mužstvo a tak byl roku 1946 znovuzaložen sbor dobrovolných hasičů. Zakládajícími členy byli Karel Kopecký - dlouholetý předseda spolku, dále manželé Pilsovi, Alois Rykr, Josef Mervart, Františka Hledíková a další.

V roce 1963 začala výstavba nové hasičské zbrojnice. V roce 1965 bylo od závodu Jan Šverma zakoupeno hasičské vozidlo RND. V roce 1969 čítal sbor dobrovolných hasičů 66 členů, z toho 47 mužů, 7 žen a 12 dětí.

Historické požáry: 2. června 1782 bylo zničeno 15 domů, škola, fara a část kostela. V roce 1974 a 1975 opět poničena historická část města. Na základě požárů byla v Žacléři 14.8.1817 umístěna socha svatého Floriána v prostoru náměstí u domu č.116 donátorkou Katarinou Bauerin. Zároveň byla zřízena nadace, která zavazovala žacléřské a vlastníky domu k ochraně a péči o sochu svatého Floriána.