MěsícDatumPopis událostiID
LEDEN  2.1. Dopravní nehody ADR, Lampertice 1
   4.1. Únik plynů Ozón 2
   8.1. Dopravní nehoda, Stachelberg 3
   8.1.  Technická pomoc, strom přes cestu, Stachelberg 4
   9.1. Technická pomoc, strom přes cestu, Prkenný Důl 5
  10.1. Technická pomoc, nakloněné auto na boku, Lampertice 6
  10.1. Technická pomoc, nakloněné auto na boku, Lampertice 7
  13.1. Technická pomoc, strom přes cestu, Babí 8
  13.1. Technická pomoc, strom přes komunikaci, Stachelberg 9
  13.1. Technická pomoc, strom přes komunikaci, Stachelberg 10
ÚNOR 1.2. Záchrana osobo za pomoci AED, Žacléř 11
  1.2. Požár bývalého kravína, Lampertice 12
  2.2. Technická pomoc, strom přes cestu, Stachelberg 13
  4.2. Technická pomoc, vyproštění autobusu, Žacléř 14
  14.2. Dopravní nehoda, Žacléř 15
  18.2. Technická pomoc, otevření bytu, Žacléř 16
  22.2. Technická pomoc, strom přes cestu, Stachelberg 17
BŘEZEN 10.3. Technická pomoc, strom přes cestu, Královec 18
  11.3. Technická pomoc, strom přes cestu, Stachelberg 19
  11.3. Technická pomoc, strom přes cestu, Královec 20
  15.3. Záchrana osob za pomoci AED, Žacléř 21
  15.3. Technická pomoc, strom přes cestu, Stachelberg 22
  16.3. Technická pomoc, strom přes cestu, Bernartice 23
  24.3. Technická pomoc, strom přes cestu, Bernartice 24
DUBEN 15.4. Požár lesní hrabanky, Bernartice 25
  21.4. Požár slámy, Žacléř 26
  23.4. Ostatní pomoc, transport pacienta, Žacléř 27
  27.4. Technická pomoc, strom přes cestu, Stachelberg 28
KVĚTEN 3.5. Dopravní nehoda, Babí 29
  6.5. Požár automobilu, Žacléř 30
  9.5. Technické cvičení, požár ZŠ, Žacléř 31
  18.5. Požár trávy, Žacléř 32
ČERVEN 3.6. Požár lesa, Lampertice 33
  4.6. Záchrana osob za pomoci AED, Žacléř 34
  11.6. Technické cvičení, požár Rehamedica, Žacléř 35
  21.6. Požár travního porostu, Bernartice 36
  23.6. Ostatní pomoc, transport pacienta, Žacléř 37
ČERVENEC 27.7. Technická pomoc, první pomoc, Žacléř 38
  28.7. Dopravní nehoda, Bernartice 39
  29.7. Záchrana osob za pomoci AED, Žacléř 40
  30.7. Dopravní nehoda, Žacléř 41
ZÁŘÍ 11.9. Technická pomoc, odvětrání, Žacléř 42
  11.9. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu, Žacléř 43
  12.9. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu, Žacléř 44
  19.9. Technická pomoc, odstranění obtížného hmyzu, Žacléř 45
  23.9. Dopravní nehoda, Bernartice 46
ŘÍJEN 4.10. Technická pomoc, kapalina na silnici, Babí 47
  8.10. Technická pomoc, strom přes cestu, Babí 48
  10.10. Technická pomoc, únik plynu, evakuace, Žacléř 49
  10.10. Technická pomoc, strom přes cestu, Prkenný Důl 50
  23.10. Dopravní nehoda, Stachelberg 51
  23.10. Dopravní nehoda, Prkenný Důl 52
LISTOPAD 6.11. Dopravní nehoda, Babí 53
  9.11. Únik ropných produktů, Královec, Žacléř, Lampertice, Bernartice 54
  12.11. Požár stromu, Bobr 55
  13.11. Dopravní nehoda, Bernartice 56
  20.11. Dopravní nehoda, u Zelenýho mlýna 57
  26.11. Záchrana osob a zvířat, zaklíněná srna v jímce, Babí 58
  27.11. Požár, plastová popelnice, na Pilíři  59
  2.12. Dopravní nehoda, Babí 60
  11.12 Dopravní nehoda, Bernartice 61