MěsícDatumPopis událostiID
LEDEN  10.1. Technická pomoc, otevření prostoru, transport pacienta, Žacléř 1
ÚNOR  5. 2. Technická pomoc, odstranění spadlého stromu, Bobr 2
  15.2. Záchrana osob a zvířat, Lampertice 3
  17.2. Technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, AED, Žacléř 4
  17.2. Záchrana osob z vody, Královec 5
  20.2. Nahlášené pálení, jednotka nezasahovala 6
  22.2. Technická pomoc, spadlý strom, Zlatá olešnice  7
  26.2. Technická pomoc, otevření bytu Žacléř 8
BŘEZEN 29.3. Požár lesní porost, Bernartice 9
DUBEN 6.4. Záchrana osob za pomoci AED Žacléř 10
  10.4. Záchrana osob za pomoci AED Žacléř 11
KVĚTEN 12.5. Technická pomoc, voda v domě, Trutnov Babí 12
  12.5. Technická pomoc, čerpání vody ve sklepě, Žacléř 13
  23.5. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, Bernartice 14
ČERVEN 22.6. Technická pomoc, odstranění stromu, Bernartice 15
  25.6. Záchrana osob za pomoci AED Žacléř 16
  27.6. Dopravní nehoda, úklid vozovky, Bernartice 17
  27.6. Technická pomoc, vyhledávání osob, HSM Trutnov 18
  28.6. Technická pomoc, odstranění stromu, Prkenný Důl 19
  30.6. Technická pomoc, odstranění stromu, Žacléř 20
  30.6. Technická pomoc, odstranění stromu, Bobr 21
ČERVENEC  2.7. Technická pomoc, čerpání vody, Lampertice 22
  13.7. Záchrana osob za pomoci AED, Žacléř 23
  14.7. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, Žacléř 24
 SRPEN 10.8. Dopravní nehoda, odstraňování následků dopravní nehody, Lampertice 25
  11.8. Technická pomoc, odstranění 16 vzrostlých buků přes komunikaci, Žacléř 26
  12.8. Technická pomoc, spadlý strom přes elektrické vedení Žacléř 27
  12.8. Technická pomoc, spadlý strom přes komunikaci, Černá voda 28
  13.8. Technická pomoc, spadlý strom přes komunikaci, Křenov 29
  17.8. Cvičení Stachellberg, vyproštění 36 lidí z podzemí 30
  18.8. Záchrana osob, předlékařská pomoc, Žacléř 31
  28.8. Likvidace obtížného hmyzu, sršně Žacléř Pilíř 32
 ZÁŘÍ 13.9. Technická pomoc, předlékařská pomoc, Žacléř 33
  14.9. Požár, komín, Bernartice 34
  14.9. Únik ropných produktů, úklid vozovky, Žacléř 35
  29.9. Dopravní nehoda, jednotka nezasahovala, Zlatá olešnice 36
 ŘÍJEN 5.10. Technická pomoc, strom přes komunikaci, Prkenný Důl 37
  5.10. Technická pomoc, strom nakloněný nad el. vedením, Žacléř 38
  5.10. Technická pomoc, strom nad vozovkou, Lampertice 39
  8.10. Planý poplach 40
  22.10. Dopravní nehoda, odstraňování následků dopravní nehody, Bernartice 41
  27.10. Dopravní nehoda, odstraňování následků dopravní nehody, Žacléř 42
  29.10. Technická pomoc, spadlý strom přes komunikaci, strom Bobr 43
  29.10. Technická pomoc, spadlý strom přes komunikaci, lom Královec 44
  29.10. Technická pomoc, spadlý strom přes komunikaci, strom Bobr 45
  29.10.  Technická pomoc, spadlý strom přes komunikaci, vyproštění autobusu Královec 46
  29.10. Technická pomoc, spadlý strom přes komunikaci, vyproštění autobusu Královec 47
  31.10. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 48
 LISTOPAD 4.11. Požár, komín, Zlatá Olešnice 49
  15.11. Ostatní pomoc, předlékařská pomoc 50
  18.11. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, předlékařská pomoc 51
  28.11. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, Lampertice 52
PROSINEC 10.12. Dopravní nehoda se zraněním, uvolnění komunikace, Prkenný Důl 53
  29.12. Technická pomoc, otevření bytu, Žacléř 54
  30.12. Záchrana osob za pomocí AED, Lampertice 55