MěsícDatumPopis událostiID
LEDEN  2.1. Záchrana osob, transport pacienta, Žacléř 1
   3.1. Technická pomoc, odstraňení spadlých stromů, Babí 2
   3.1. Dopravní nehoda, vyproštění vozidla, Babí 3
   3.1. Technická pomoc, odstraňení spadlých stromů, Babí 4
   4.1. Technická pomoc, odstraňení spadlých stromů, Babí 5
   5.1. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Lampertice 6
   16.1. Technická pomoc, vyproštění kamionu Zlatá Olešnice 7
   18.1. Technická pomoc, zpřístupnění komunikace na Ozón 8
 ÚNOR  3.2. Požár, Žacléř u benzínové pumpy 9
  19.2. Technická pomoc, otevření bytu 10
  28.2. Požár, velkoobjemový kontejner Lampertice 11
 BŘEZEN 4.3. Dopravní nehoda, odtažení vozidla mimo kom., Bernartice 12
 DUBEN 4.4. Záchrana osob, resuscitace pacienta za pomocí AED 13
  15.4. Dopravní nehoda, odstranění následků po DN, Žacléř 14
  19.4. Požár osobního vozidla, Bobr 15
  25.4. Požár, dohašení pálení, Bernartice 16
KVĚTEN 5.5. Pořár, lesní porost, Babí 17
  13.5. AED, jednotka nezasahovala, Žacléř 18
ČERVEN 14.6. Technická pomoc, otevření bytu, předlékařská pomoc, Žacléř 19
  15.6. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu, Žacléř 20
  21.6. Technická pomoc, odstranění spadlých stromů, Žacléř 21
  21.6. Technická pomoc, odstranění spadlých stromů, Žacléř 22
  22.6. Dopravní nehoda, vyproštění automobilu 23
  27.6. Technická pomoc, obtížný hmyz, Žacléř 24
 ČERVENEC 5.7. Technická pomoc, odstranění spadlých stromů, Žacléř 25
  20.7. Technická pomoc, likvidace olejové skvrny, Žacléř 26
  30.7. Technická pomoc, obtížný hmyz, Žacléř 27
 SRPEN 5.8. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu, Žacléř 28
  7.8. Požár, doutnající hrabanka, Bernartice 29
  6.8. Dopravní nehoda, Královec 30
  6.8. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu, Žacléř 31
  11.8. Pálení v lese, nedovolené pálení, Žacléř 32
  19.8. Požár, požár zámku Horní Maršov 33
  22.8. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu, Lampertice 34
 ZÁŘÍ 21.9. Technická pomoc, odstranění stromů, Žacléř 35
  21.9 Technická pomoc, odstranění stromu, Žacléř 36
  21.9 Technická pomoc, odstranění stromů, Žacléř 37
  22.9. Technická pomoc, odstranění stromu, Bernartice 38
  22.9.  Technická pomoc, odstranění stromu, Mladých horníků 39
  23.9. Technická pomoc, odstranění stromu, Královec 40
  24.9. Technická pomoc, odstranění stromu, Prkenný Důl 41
 ŘÍJEN 10.10. Požár, popelnice, kontejner, Bernartice 42
  18.10. Požár, lesní porost, Žacléř 43
  19.10. Požár, polní porost, tráva, Bobr 44
  20.10. Požár, odpad, Žacléř Komenského  45
  20.10. Požár, nízké budovy, Žacléř 46
  24.10. Technická pomoc, odstranění stromu, Babí 47
  24.10. Technická pomoc, odstranění stromu, Babí 48
  24.10. Technická pomoc, odstranění stromu, Betlém II 49
  28.10. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, Bernartice 50
  28.10. Technická pomoc, strom přes silnici, Královec 51
  29.10. Dopravní nehoda, se zraněním, Libeč 52
  30.10. Technická pomoc, odstranění stromu, Lampertice 53
 LISTOPAD 11.11. Požár, automobil, Na Pilíři 54
  16.11. Únik nebezpečných látek, na komunikaci, Babí 55
  20.11. Dopravní nehoda, uvolnění komunikace, Královec 56
 PROSINEC 3.12. Technická pomoc, odstranění stromu 57
  8.12. Dopravní nehoda, úklid vozovky 59
  12.12. Technická pomoc, odstranění stromu, Prkenný Důl 60
  16.12. Technická pomoc, otevření bytu 61
  19.12. Dopravní nehoda se zraněním, Babí 62
  20.12. Otatní pomoc, transport pacienta, Rýchory 63
  28.12. Technická pomoc, otevření dveří, Žacléř 64
  28.12. Dopravní nehoda, Prkenný Důl 65