MěsícDatumPopis událostiID
LEDEN 16.1. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 1
  17.1. Technická pomoc, strom přes cestu - Prkenný Důl 2
  20.1. Dopravní nehoda, Babí  3
  30.1. Na žádost ZZS - AED, Žacléř 4
  30.1. Technická pomoc, strom přes cestu - Lampertice 5
  30.1. Technická pomoc, strom přes cestu - Zlatá Olešnice 6
  30.1. Technická pomoc, strom přes cestu - Bobr 7
  30.1. Technická pomoc, strom přes cestu - Královec 8
  30.1. Technická pomoc, strom přes cestu - Královec 9
 ÚNOR 5.2. Na žádost ZZS - AED, Žacléř 10
  6.2. Technická pomoc, strom přes cestu - Babí 11
  6.2. Požár lesa - Žacléř 12
  7.2. Technická pomoc, strom přes cestu - Královec 13
  9.2. Dopravní nehoda, Babí 14
  17.2. Technická pomoc, čerpání vody - Lampertice 15
  17.2. Technická pomoc, čerpání vody - Bobr 16
  17.2. Technická pomoc, čerpání vody - Žacléř 17
  17.2. Technická pomoc, transport osoby - Lampertice 18
  17.2. Technická pomoc, strom přes cestu - Žacléř 19
  17.2. Technická pomoc, strom přes cestu - Žacléř 20
  17.2. Na žádost ZZS - AED, Lampertice 21
  24.2. Na žádost ZZS - transport pacieta, Žacléř 22
  25.2. Dopravní nehoda, Zlatá Olešnice 23
  26.2 Požár nákladního vozidla - Žacléř 24
BŘEZEN 6.3. Dopravní nehoda - Zlatá Olešnice 25
  13.3. Požár louky - Bernartice 26
  15.3. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 27
  22.3. Požár chaty - Žacléř 28
DUBEN 1.4. Technická pomoc, strom přes cestu - Babí 29
  3.4. Požár popelnice - Žacléř 30
  5.4. Únik nebezpečných látek - Žacléř 31
  17.4. Požár trávy - Žacléř 32
  18.4. Požár trávy - Žacléř 33
  23.4. Na žádost ZZS - AED, Žacléř 34
KVĚTEN 2.5. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 35
  10.5. Technická pomoc - vyhledávání pohř. osoby - Žacléř 36
  12.5. Požír seníku - Křenov 37
  13.5. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 38
  13.5. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 39
  14.5. Požár lesa - Žacléř 40
ČERVEN 7.6. Technická pomoc, strom přes cestu - Žacléř 41
  12.6. Dopravní nehoda - Zlatá Olešnice 42
  12.6. Technická pomoc, čerpání vody - Žacléř 43
  14.6. Technická pomoc, předlékařská pomoc - Žacléř 44
  16.6. Technická pomoc, předlékařská pomoc - Žacléř 45 
  19.6. Technická pomoc, strom přes cestu - Lampertice 46
  30.6. Technická pomoc, strom přes cestu - Prkenný Důl 47
  30.6. Technická pomoc, strom přes cestu - Žacléř 48
ČERVENEC 10.7. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 49
  20.7. Technická pomoc - vyhledávání pohř. osoby - Žacléř 50
SRPEN 1.8. Technická pomoc, čerpání vody - Žacléř 51
  3.8. Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu - Žacléř 52
  7.8 Tech. pomoc - záchrana osoby pomocí lezecké tech. - Žacléř 53
  7.8 Technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu - Žacléř 54
  14.8. Požár lesa - Bernartice 55
  18.8. Na žádost ZZS - AED, Žacléř 56
ZÁŘÍ 8.9. Technická pomoc, strom přes cestu - Rýchory 57
  9.9. Dopravní nehoda  - Bernartice 58
  28.9. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, předlékařská pomoc Žacléř 59
ŘÍJEN 17.10. Dopravní nehoda - Bernartice 60
  19.10. Na žádost ZZS - AED, Žacléř 61
  31.10. Na žádost ZZS - AED, Žacléř 62
LISTOPAD 6.11. Dopravní nehoda - Žacléř 63
PROSINEC 10.12. Na žádost ZZS - AED, Žacléř 64
  26.12. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, Žacléř 65
  29.12. Technická pomoc, vnikání do uzavřených prostor, předlékařská pomoc Žacléř 66