Od listopadu roku 2008 pod vedením nové vedoucí p.Csicso Lenky začal dětský kroužek a podstatně nám omládl. Průměrný věk se nám snížil na 6 let. Starší dorost přešel pod křídla jednotky a účastní se výcviku jak praktického tak teoretického. Díky podpoře Královéhradeckých grantů a města Žacléř se může tento zájmový kroužek dále rozvíjet a plnit svou činnost na velmi dobré úrovni. Pomocí grantů bylo zakoupeno nové oblečení pro malé hasiče a vybavení. O granty bylo žádáno v roce 2010 a 2011. V roce 2012 byla podána nová žádost na dovybavení klubovny novým nábytkem.

V současnosti má sbor mladých hasičů 12 členů. Děti jsou ve věku od 6 let do 18let. V hasičárně se děti schází každé úterý v 16h. Zde se svým vedoucím Csicso Lenkou a dalšími instruktory vytváří program a výcvik dle možností a počasí.V případě hezkého počasí se chodí ven nacvičovat požární útok, dále štafeta 4x60 metrů, štafeta dvojic a štafeta CTIF. Požární útok nacvičují jak v hasičárně tak i u vodních zdrojů v Prkenném Dole u rybníka či na potoku Líčná. V případě špatného počasí se učí  na klubovně vázání uzlů, rozeznávání topografických značek, značek požárních technických prostředků. Dále se seznamují s technikou a vybavením, probírá se zdravověda.
 
Někdy si zajedou i zaplavat do Trutnova do krytého  bazénu. Také chodí na naše brigády a vypomáhají nám s drobnými věcmi, které by nás starší zdržovali v jiné činnosti. Občas se jezdí na soutěže např. Malé Svatoňovice-závod všestranosti nebo Rtyně v podkrkonoší-Mikulášské klání a jiné. Také každý rok pořádáme pro děti soutěž v Žacléři, kde si zopakují co se v průběhu roku naučily.


P3293664P3293662